­ Vergoeding voor vrijwilligers - KNHS

Vergoeding voor vrijwilligers

Wanneer je als vrijwilliger of official werkzaamheden verricht voor de KNHS of voor een KNHS-vereniging, dan is de vrijwilligersregeling van toepassing. Deze regeling sluit aan op de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Afhankelijk van de functie die je uitoefent kan er gekozen worden voor onderstaande vrijwilligersregelingen. Let op : dat je eerst de ingezette afdeling raadpleegt of de functie die je uitoefent in aanmerking komt voor uurvergoeding.

Onderstaande regelingen kunnen door het lopende jaar niet door elkaar heen gebruikt worden. Je maakt dus één keer de keuze afhankelijk welke functie (s) je als vrijwilliger uitoefent.

Vrijwilligersregeling met vergoeding per 1 januari 2023
Voor vrijwilligers geldt dat zij de werkzaamheden niet beroepsmatig verrichten. Hiervoor geldt de fiscale vrijwilligersregeling, namelijk € 5,00 per uur ( € 2,75 als je jonger bent dan 21), maximaal € 190,= netto per maand en nooit hoger dan € 1.900,= netto per jaar. Deze bedragen zijn het totaal van alle vrijwilligersvergoedingen, gedeclareerde kilometers (€ 0,30/km) bij elkaar. De vergoeding voor het online beoordelen van proeven valt onder deze regeling.

Voor meer informatie verwijzen wij door naar de website van de belastingdienst:

Vergoeding voor inzet en voor kosten (belastingdienst.nl)

Indien je kiest voor bovenstaande regeling mogen er dus voor eventuele andere functies die worden uitgeoefend geen werkelijke kosten zoals onkosten worden gedeclareerd. En wordt het maximum van € 190,= netto per maand gehandhaafd.

OF 

Werkelijke kosten
Je declareert uitsluitend een vergoeding van de werkelijke en in redelijkheid gemaakte kosten die bij de uitoefening van de functie noodzakelijk zijn, zoals kilometervergoeding (€ 0,30/km); overnachtingskosten; verblijfskosten, dan mag dit fiscaal ongelimiteerd, indien deze kosten met bonnen aangetoond kunnen worden en vooraf afgestemd zijn. Er wordt geen vergoeding betaald voor de uren die u als official maakt.

Word je vaak ingezet als vrijwilliger en schat je in dat de vergoeding die uit de inzet voortvloeit hoger is dan € 190,= per maand en hoger zal zijn dan € 1.900, = op jaarbasis? Dan lopen jij en de vereniging die jou inzet een financieel risico bij de Belastingdienst. Om dit risico voor jou als vrijwilliger en voor verenigingen te minimaliseren en om zorg te dragen voor een juiste uitvoering van de fiscale kaders, heeft de KNHS de tarievenlijst voor officials opgesteld als richtlijn (beschikbaar als PDF-download).

Voor meer informatie verwijzen wij door naar de website van de belastingdienst:

Vergoeding voor gemaakte kosten (belastingdienst.nl)

 

Tarievenlijst voor officials

De tarievenlijst voor officials geldt sinds 1 januari 2023 en voldoet volledig aan de vrijwilligersregeling die door de Belastingdienst opgesteld is.

De ontvangen vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang en het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden en moet dus het karakter hebben van een onkostenvergoeding. Wordt er meer uitbetaald wordt dan de genoemde bedragen, dan is het aan de vereniging (die een vrijwilliger inzet) om duidelijk te maken dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Zowel de vereniging als de official lopen anders een financieel risico.

Naast een uurvergoeding van maximaal € 5,00 per uur mag de reglementaire tijd vergoed worden. Bijvoorbeeld voor een jurylid: De taak van de jury begint een half uur voor de start van de eerste rubriek die moet worden beoordeeld, tot en met een half uur na bekendmaking van de uitslag van de laatste door de desbetreffende jury beoordeelde rubriek.

Voor meer informatie verwijzen wij door naar de website van de belastingdienst: Vrijwilligersvergoedingen (belastingdienst.nl)

 

Ander Nieuws

  • Liveblog KNHS Indoorkampioenschappen 2023 - Week 4, dag 2
    Liveblog KNHS Indoorkampioenschappen 2023 - Week 4, dag 2
  • Inschrijving WK Jonge Dressuurpaarden geopend
    Inschrijving WK Jonge Dressuurpaarden geopend
  • Deelnemers internationale wedstrijden 20 t/m 26 maart 2023
    Deelnemers internationale wedstrijden 20 t/m 26 maart 2023