Dressuur Artikel 130 - Verlaten van de ring tijdens de proef

 

  1. Indien een paard tussen het moment van het starten van de proef bij A en het afgroeten, bij een gesloten ring, met alle vier de hoeven buiten de ring terecht komt volgt uitsluiting van de desbetreffende combinatie, ook wanneer zich bij de letter A een vaste opening bevindt of de deelnemer er voor gekozen had de ring niet door een helper te laten sluiten en de ring derhalve niet geheel is afgesloten. 
  2. Met inachtneming van de maximale tijd van onderbreking van de proef van 60 seconden, zal het verlaten van een niet geheel afgezette ring (bv. het achter een bordje om rijden) worden bestraft als een vergissing in het programma.

Naar het volgende artikel