Dressuur Artikel 136 - Uitsluiting/diskwalificatie

Zoals omschreven in de begripsbepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement  

Diskwalificatie van de deelnemer 
Het door een deelnemer niet (verder) mogen deelnemen aan enig onderdeel/rubriek/ proef van de wedstrijd, met welk paard dan ook. 

Diskwalificatie van de combinatie
Het door een combinatie niet (verder) mogen deelnemen aan enig onderdeel/rubriek/proef van de wedstrijd.
Diskwalificatie van het paard
Het door een paard niet (verder) mogen deelnemen aan enig onderdeel/rubriek/proef van de wedstrijd, met welke deelnemer dan ook. 

Uitsluiting
Het door een combinatie of span niet (verder) mogen deelnemen aan een onderdeel/rubriek/proef van de wedstrijd.
De combinatie of het span komt niet in aanmerking voor een klassering in die desbetreffende rubriek.
  1. De jury moet de reden van uitsluiting of diskwalificatie van een deelnemer/combinatie op het desbetreffende protocol en de uitslagenlijst vermelden en, als er een federatievertegenwoordiger is aangewezen, een en ander tevens ter plaatse zo spoedig mogelijk gemotiveerd rapporteren aan de federatievertegenwoordiger. 
  2. Het gebruik van niet toegelaten hulpmiddelen (welke ook niet zijn toegestaan tijdens het losrijden), evenals het overmatig gebruik van toegelaten hulpmiddelen heeft, ter beoordeling van de toezichthouder, (voorzitter van de) jury en/of federatievertegenwoordiger, onmiddellijke uitsluiting of diskwalificatie van de deelnemer tot gevolg. Het maakt geen verschil of het misbruik plaatsvindt in de ring of op enig ander deel van het wedstrijdterrein, het oefenterrein en/of in de bijbehorende accommodatie. 
  3. De (voorzitter van de) jury moet in het geval van een beslissing tot uitsluiting of diskwalificatie tijdens de proef de proef onmiddellijk d.m.v. een (bel)signaal onderbreken en de deelnemer meedelen dat hij/de combinatie is uitgesloten respectievelijk is gediskwalificeerd.

Naar het volgende artikel