Dressuur Artikel 141 - Kür op muziek individueel

Het is voor wedstrijdorganisatoren toegestaan om individuele rubrieken Kür op muziek uit te schrijven in de klassen

L t/m Grand Prix. De voorgeschreven proeven uit het dressuurproevenboekje voor de verschillende klassen dienen

te worden gebruikt. De klassen L1 en L2 worden als 1 klasse gezien, de klassen M1 en M2 worden als 1 klasse

gezien.

Startgerechtigdheid:

Dezelfde reglementaire bepalingen zijn van toepassing als bij de reguliere proeven. De deelnemer is gehouden aan

de optoming die voor de klasse van de desbetreffende combinatie geldt.

 

 1. Inschrijving:
  Het is deelnemende combinaties uitsluitend toegestaan in te schrijven voor rubrieken Kür op muziek in de klasse waarin zij reglementair moeten starten.
 2. Kür-protocol:
  Een Kür-protocol bestaat uit twee delen: een technisch en een artistiek deel. Op de ruimte voor het technische gedeelte vermeldt een jurylid de waardering voor de technische uitvoering van de verplichte onderdelen. De ruimte voor het artistieke gedeelte van het protocol wordt benut voor de artistieke waarde van de proef. Het toekennen van decimalen is alléén toegestaan in het artistieke deel. De volgende onderdelen worden beoordeeld:
  1. De impuls, regelmaat en soepelheid van de gangen
  2. Rijvaardigheid en harmonie tussen ruiter en paard
  3. Choreografie, verdeling over de rijbaan en originaliteit
  4. Goed afgewogen moeilijkheidsgraad
  5. De muzikale interpretatie en muziekkeuze

  oor elke Kür, op welk niveau dan ook, geldt dat er een serie verplichte oefeningen in verwerkt dient te zijn. De verplichte onderdelen die getoond moeten worden zijn opgenomen op het Kür protocol. De volgorde van die verplichte oefeningen is vrij. Een deelnemer dient de choreografie van zijn proef zo in te richten, dat de getoonde oefeningen ook daadwerkelijk door de jury te beoordelen zijn. Ook staat het de deelnemer vrij, zolang de maximale tijdsduur van de Kür niet is overschreden, om niet-verplichte onderdelen te tonen, zolang deze tenminste de moeilijkheidsgraad van het gevraagde niveau niet te boven gaan. 
 3. Het rijden van een Kür op muziek is toegestaan vanaf de klasse L- dressuur. De klassen L1 en L2 en respectievelijk de klassen M1 en M2 worden als één niveau gezien.
  a. Het is niet toegestaan om onderdelen te tonen die liggen boven het gevraagde niveau van de klassieke
  proeven uit het dressuurproevenboekje, De (artistieke) cijfers voor Choreografie en voor Moeilijkheidsgraad zijn dan maar maximaal een 5,5. Wanneer een ruiter / amazone vaker onderdelen toont boven het gevraagde niveau gaan deze cijfers voor Choreografie en voor Moeilijkheidsgraad omlaag met 0.5 per keer.
  b. Wanneer de ruiter/amazone de in de klassieke proeven omschreven oefeningen bewust een keer anders (zwaarder / moeilijker) uitvoert dan zoals deze oefeningen in de klassieke proeven omschreven staan, dan krijgt de ruiter/amazone voor dat onderdeel maximaal een 4,5 (mits minimaal 1 x correct getoond). Tevens mogen de (artistieke) cijfers voor zowel Choreografie als Moeilijkheidsgraad dan maar maximaal een 5,5 zijn. Wanneer een ruiter / amazone vaker onderdelen bewust anders (zwaarder) toont, gaan deze cijfers voor Choreografie en voor Moeilijkheidsgraad omlaag met 0.5 per keer.
  c. Oefeningen welke bewust beneden het niveau worden getoond worden beoordeeld met maximaal een 4,5 in het betreffende onderdeel, het cijfer voor Moeilijkheidsgraad wordt met 0,5 verminderd, ook het cijfer voor Choreografie wordt met 0,5 verminderd.
  d. Wordt een verplicht onderdeel niet correct uitgevoerd dan wordt dit beoordeeld met maximaal een 4,5 voor het betreffende onderdeel, de (artistieke) cijfers voor Choreografie en Moeilijkheidsgraad zijn dan maar maximaal een 5,5. Wanneer een ruiter / amazone vaker onderdelen niet correct toont, dan gaan deze cijfers voor Choreografie en voor Moeilijkheidsgraad omlaag met 0.5 per keer.
  e. Wordt een verplicht onderdeel helemaal niet uitgevoerd dan wordt een 0 voor het betreffende onderdeel gegeven en de (artistieke) cijfers voor Choreografie en Moeilijkheidsgraad zijn dan maar maximaal een 5,5. Wanneer een ruiter / amazone vaker onderdelen niet toont, dan gaan de cijfers voor Choreografie en voor Moeilijkheidsgraad omlaag met 0.5 per keer.
 4. Eisen ten aanzien van de muziek:
  a. De muziek mag beginnen met een intro bij het binnenkomen, maar moet in elk geval starten na de groet bij de eerste pas voorwaarts, zij- of achterwaarts.
  b. “Levende" muziek (een orkest of iets dergelijks) is verboden.
  c. Een deelnemer dient voorafgaand bij het secretariaat van de wedstrijd de geluidsdrager in te leveren, vergezeld van een reserve-exemplaar in verband met eventuele technische problemen. De te rijden proef behoeft niet te worden ingeleverd.
  d. Tijdsduur: Een Kür dient binnen de vastgestelde tijdsmarge beëindigd te zijn. Tijdsoverschrijding levert 0,5 % aftrek op, die op het totaal van de artistieke uitvoering in mindering worden gebracht. De Kürbeoordeling begint bij het binnenkomen van de deelnemer bij A. De tijd gaat in na de groet bij de eerste stap voorwaarts, zijwaarts of achterwaarts en eindigt bij de slotgroet. Na het belsignaal van de jury moet de muziek binnen 45 seconden beginnen. Nadat de muziek is begonnen dient de deelnemer binnen 30 seconden de ring binnenkomen bij A.
  e. Aftrekpunten; Fouten zoals bedoeld in artikel 128 geven een aftrek van 2 punten op de technische score. 
 5. Oefeningen:
  a. Het binnenkomen, halthouden en groeten dienen te geschieden op de A-X-C-lijn, waarbij het is toegestaan vanuit stap, draf of galop binnen te komen, uitsluitend met het front recht naar de voorzitter van de jury bij C. Klassen L en M alleen toegestaan in stap of draf.
  b. De deelnemer dient bij het begin en einde van de proef te groeten met het front naar de voorzitter van de jury.
  c. Oefeningen, getoond tussen het binnen komen bij A en het halthouden/groeten, worden door de jury niet in de technische beoordeling meegenomen. Er mogen op de A-C-lijn voor de groet echter geen oefeningen worden getoond boven het gevraagde niveau.
  d. Bij de diverse verplichte onderdelen staan minimale voorwaarden genoemd op het protocol. Wanneer achter een verplicht onderdeel een aantal meters staat vermeld dan dient dit aantal meters ononderbroken te worden getoond. Zijgangen dienen te worden getoond zowel op de linker- als op de rechterhand. Appuyeren en wijken is in schuinte vrij, waarbij een zigzag- appuyement als één zijgang wordt beschouwd.
  e. De uitgestrekte draf dient op de rechte lijn te worden getoond.
  f. Een Kür dient uit het hoofd te worden gereden.
  g. Wanneer de ruiter/ amazone het publiek probeert te beïnvloeden met handgebaren geeft dit 0,5 punt aftrek op het cijfer voor Rijvaardigheid en harmonie t/m de proeven op Z1 niveau en voor het onderdeel harmonie voor de proeven vanaf Z2 niveau. Wanneer dit vaker voorkomt wordt er 1 punt afgetrokken van het cijfer voor Rijvaardigheid en harmonie t/m de proeven op Z1 niveau en voor het onderdeel harmonie voor de proeven vanaf Z2 niveau.
  h. Wanneer de ruiter/ amazone het paard probeert te beïnvloeden met de hand krijgt de ruiter/amazone voor dat betreffende onderdeel waarbij het gebeurde maximaal een 4,5. Ook geeft dit 1 punt aftrek op het cijfer voor Rijvaardigheid en harmonie t/m de proeven op Z1 niveau en voor het onderdeel harmonie voor de proeven vanaf Z2 niveau.

Naar het volgende artikel