Eventing Artikel 302 - Deelnemers

 1. Leeftijd deelnemers aan wedstrijden met paarden/ pony’s:
  PaardenPony's
  Vanaf 12 jaar8 t.m 18 jaar *

* Aan ponywedstrijden mag worden deelgenomen vanaf het jaar waarin de ponyruiter 8 jaar wordt, tot en met 31

december van het jaar waarin de 18-jarige leeftijd bereikt wordt.


 1. Klasse-indeling pony’s: zie bijlage 2.

  Bij de overgang van de ponysport naar de paardensport (dezelfde combinatie) wordt de combinatie in de discipline eventing ingedeeld in de klasse, waarvan de voorgeschreven hoogte van de hindernissen van de cross overeenkomt met die van de klasse waarin de ponycombinatie direct voorafgaand aan de overgang naar de paardensport was opgenomen. De behaalde winst- en/of verliespunten worden overgenomen.

 2. Klasse-indeling paarden: zie bijlage 2.
 3. Combinaties die in een periode van 12 maanden voorafgaand aan een wedstrijd aan een 4- of 5-ster eventingwedstrijd hebben deelgenomen, mogen niet in de klasse Z starten (Hors Concours starten is toegestaan).
 4. Hors Concours starten is toegestaan in een lagere klasse of in de klasse waarin men startgerechtigd is mits de organisatie hiervoor de gelegenheid biedt. De organisatie kan er voor kiezen bij HC-starts geen dressuur te laten verrijden.

Naar het volgende artikel