Eventing Artikel 304 - Winstpuntenregeling

 1. Winstpunten in de Eventing kunnen worden behaald als het resultaat in de drie wedstrijdonderdelen voldoende is. Ook om door te kunnen gaan naar het volgende wedstrijdonderdeel van de wedstrijd geldt dat er door de combinatie een bepaalde minimum score moet worden behaald:
  Onderdeel Dressuur 
  • Voor het onderdeel dressuur geldt dat een combinatie een minimum gemiddelde score van 5,5 (maximaal 45 strafpunten) moet worden gehaald om winstpunten te kunnen halen.
  • Bij een gemiddelde score in de dressuur tussen de 4,5 en 5,5 mag de combinatie door naar het volgende wedstrijdonderdeel (springen), maar kunnen geen winstpunten meer worden behaald.
  • Bij een gemiddelde score in de dressuur van 4,5 (maximaal 55 strafpunten) of minder wordt de combinatie uitgesloten en mag deze niet door naar het volgende wedstrijdonderdeel (springen).
  • Een rekenvoorbeeld voor de dressuurscore is opgenomen in bijlage 6.

  Onderdeel Springen
  • In het onderdeel springen, komt een combinatie met maximaal 12 strafpunten (exclusief tijdsoverschrijding) in aanmerking om winstpunten te behalen (mits de dressuurscore ook voldoende is om winstpunten te behalen).
  • Een combinatie, die 13 tot 20 strafpunten (exclusief tijdsoverschrijding) behaalt in het onderdeel springen, mag wel door naar het volgende wedstrijdonderdeel (de cross), maar komt niet in aanmerking om winstpunten te halen. 
  • Een combinatie met 20 strafpunten (exclusief tijdsoverschrijding) wordt uitgesloten en komt niet in aanmerking om door te gaan naar het volgende wedstrijdonderdeel (de cross).

  Onderdeel Cross
  • Een combinatie, die de cross uitrijdt met 0 strafpunten (hindernisfouten), behaalt 2 winstpunten (mits de scores voor zowel dressuur als springen ook voldoende zijn).
  • Een combinatie, die de cross uitrijdt met maximaal 20 strafpunten (hindernisfouten), behaalt 1 winstpunt (mits de scores voor zowel dressuur als springen ook voldoende zijn).
  • Een combinatie, die de cross uitrijdt met meer dan 20 strafpunten (hindernisfouten), kan op basis hiervan geen winstpunten behalen. 

In de klasse B geldt naast het bovenstaande, dat bij een foutloze cross en het behalen van 6,0 tot 7 stijlpunten één winstpunt wordt toegekend. Indien het aantal stijlpunten 7 of hoger is dan wordt er bij een foutloze cross 2 winstpunten toegekend en wordt er bij 20 strafpunten (hindernisfouten) in de cross 1 winstpunt toegekend (zie tabel) 

 Stijlpunten 7 of hoger6,0 tot 7 stijlpuntenstijlpunten lager dan 6,0
0 strafpunten (hindernisfouten)2 winstpunten1 winstpunt0 winstpunten
20 strafpunten (hindernisfouten)1 winstpunt0 winstpunten0 winstpunten
20+ strafpunten (hindernisfouten)0 winstpunten0 winstpunten0 winstpunten

2. In de klasse Z geldt dat er maximaal 40 winstpunten geregistreerd worden.

3. In de klassen L, M en Z paarden en de klassen M en Z pony’s geldt, dat resultaten behaald tijdens nationale wedstrijden in België en Duitsland voor winst- en verliespuntenregistratie in aanmerking komen. Deelnemers aan wedstrijden in België en Duitsland dienen te allen tijde te starten in de reeks, die overeenkomt met de klasse waarin men in Nederland startgerechtigd is volgens onderstaande tabel. 

 

Klasse in NederlandKBRSF ReeksenLRV KlassenKlassen Duitsland
L PaardenReeks B-BO PaardenKlasse B PaardenVA*
M PaardenReeks J,L & LO paardenKlasse L paardenVA**
Z PaardenReeks M paardenKlasse M paardenVL
CCI3*Reeks Z paarden  
M pony'sReeks PB pony'sReeks 4 pony's 
Z pony'sReeks PL pony'sReeks 5 pony's 
CCIP2*Reeks PM Pony's  

Voor de Belgische reeks Jonge paarden (5- en 6-jarigen) moet de combinatie minimaal startgerechtigd zijn in de klasse L  eventing. Promotiepunten zullen aan de klasse L of M (hoogste klasse waarin een combinatie is geregistreerd) worden toegevoegd.

Naar het volgende artikel