Eventing Artikel 317 - Dressuurcijfers en uitslagberekening

 

  1. Voor de berekening van de dressuurscore worden de door de jury toegekende punten van 0-10 van de gereden onderdelen in de dressuurproef opgeteld. Strafpunten voor fouten in de proef worden daarvan afgetrokken. Het eindresultaat zijn de gereden punten. 
  2. Daarna worden de procentuele punten berekend door de gereden punten te delen door het maximaal te behalen punten van de dressuurproef, en deze te vermenigvuldigen met honderd. Het resultaat wordt op twee decimalen afgerond. 
  3. Bij een beoordeling door meer juryleden worden de procentuele berekende punten van elk jurylid opgeteld en gemiddeld. Afronding vindt plaats op twee decimalen. 
  4. Het procentueel behaalde resultaat van de combinaties wordt nu omgerekend naar strafpunten door het berekende percentage af te trekken van honderd (af te ronden op één decimaal). 
  5. Het aldus ontstane resultaat is de uitkomst in strafpunten voor de dressuurproef van de combinatie

Naar het volgende artikel