Dressuur Artikel 138 - Prijsuitreiking

De kleding van de deelnemer en de optoming van het paard dienen - indien en voor zover de prijsuitreiking te paard

plaatsvindt - gelijk te zijn als tijdens de proef met uitzondering van hetgeen beschreven in artikel 119 lid 6.


Naar het volgende artikel