Eventing Artikel 305 - Verliespuntenregeling

  1. Verliespunten in de discipline Eventing worden behaald in het onderdeel cross. Uitsluiting in de cross geeft 2 verliespunten. 
  2. Verliespunten worden in mindering gebracht op het aantal winstpunten. Wanneer een combinatie geen winstpunten meer heeft in een bepaalde klasse of wanneer men nog geen winstpunten heeft behaald, wordt de stand van de combinatie na aftrek van behaalde verliespunten negatief. Bij de stand van -4 degradeert de combinatie. Winstpunten uit de actieve klasse(n) vervallen en de combinatie degradeert naar de naast lagere klasse(n) met 0 winstpunten. De mogelijkheid tot het starten in de huidige klasse en 1 klasse lager blijft bestaan. Versnelde promotie blijft voor deze combinaties van toepassing na het behalen van 2 winstpunten in de klasse waarnaar zij zijn gedegradeerd. Een combinatie kan schriftelijk vrijwillige degradatie aan vragen nadat deze twee keer achter elkaar is uitgesloten. Een verzoek tot terugplaatsing dient schriftelijk te worden ingediend bij de KNHS. Degradaties en terugplaatsingen gaan na schriftelijke goedkeuring van de KNHS per direct in tenzij anders aangegeven. In de klasse B worden geen verliespunten behaald. 
  3. De combinatie krijgt geen verliespunten bij:
    a. het vrijwillig verlaten van het cross parcours
    b. bij kreupelheid (de kreupelheid moet worden vastgesteld door de wedstrijddierenarts).
    c. Uitsluiting door het rijden van een foutief parcours