Eventing Artikel 307 - Versnelde promotie

 

  1. Deelnemers, die bij het vormen van een nieuwe combinatie een keuze mochten maken tussen meer klassen en de keuze hebben gemaakt voor een lagere klasse dan waarin zij op grond van de inschalingstabellen (bijlage 2) hadden mogen uitkomen, mogen promoveren naar de op grond van deze tabel hoger toegestane klasse zonder dat het minimaal aantal winstpunten voor promotie is behaald. 
  2. Indien de hoogst gemeenschappelijke klasse van ruiter en paard hoger is dan de klasse waarin men als combinatie is opgenomen, mag men versneld promoveren naar een hogere klasse die op grond van de inschalingstabellen, die op de KNHS website staan, is toegestaan zonder dat het minimale aantal winstpunten dat voor promotie noodzakelijk is werd behaald. 
  3. Een combinatie, die in het springen 110cm paard geklasseerd is, mag direct uitkomen in de eventing klasse L paard. 
  4. Een ponycombinatie categorie AB die in het springen 70cm is geklasseerd, mag direct uitkomen in de eventing klasse L pony’s.
  5. Een ponycombinatie categorie CDE die in het springen 90 cm is geklasseerd, mag direct uitkomen in de eventing klasse L pony’s.