Eventing Artikel 310 - Uitsluiting en diskwalificatie

 1. Hindernissen, vlaggen en bakens mogen, op straffe van uitsluiting, niet door de deelnemers worden verplaatst of gewijzigd. 
 2. Wanneer een deelnemer om welke reden dan ook wordt uitgesloten, moet hij het parcours onmiddellijk verlaten, zonder de wedstrijd te vervolgen. 
 3. Het is deelnemers, op straffe van diskwalificatie, verboden te paard het parcours en de hindernissen van de cross, de gesloten dressuurring of de springring te verkennen. 
 4. Bij een val van een ruiter in één van de wedstrijdonderdelen volgt uitsluiting. Alle deelnemers die op het wedstrijdterrein zijn gevallen van hun paard moeten worden onderzocht door de aanwezige dokter/EHBO voordat ze:
  a. deelnemen aan het volgende onderdeel;
  b. het volgende paard starten;
  c. het terrein verlaten.
  De ruiter is zelf verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van het onderzoek.
 5. Een deelnemer, die zich niet tijdig bij de ringmeester van een wedstrijdonderdeel meldt, kan van (verdere) deelname worden uitgesloten. 
 6. Overmatig of buitensporig gebruik van de zweep wordt altijd bestraft met diskwalificatie. Hiervoor wordt het  volgende gehanteerd:
  a. De zweep mag niet worden gebruikt om door de ruiter om zich af te reageren. Dit gebruik is altijd buitensporig
  b. De zweep mag niet gebruikt worden na uitsluiting.
  c. De zweep mag niet gebruikt worden na het springen van de laatste hindernis van de cross country.
  d. Het gebruik van een zweep op een paard zijn hoofd is altijd overmatig gebruik.
  e. Het bovenhands of overhands gebruik van de zweep is niet toegestaan.
  f. Als de gevolgen op de huid van het paard zichtbaar zijn, wordt dit beschouwd als overmatig gebruik van de
  zweep.
  g. De zweep mag na een incident maximaal drie keer op rij worden gebruikt. 
 7. Officials hebben het recht om een ruiter te stoppen en eventueel te diskwalificeren bij:
  - gevaarlijk (te hard of te langzaam) of ongecontroleerd rijden.
  - bij het rijden van een oververmoeid paard.
  - overmatig of buitensporig zweep- of spoorgebruik

Naar het volgende artikel