Eventing Artikel 329 - Veterinaire keuring

 

 1. De voorwaarden voor de veterinaire keuring zijn opgenomen in de Instructies Veterinaire Keuring welke gepubliceerd staat op de website van de KNHS. 
 2. De eerste keuring voor de cross vindt plaats tussen het verlaten van de springring en het ingaan van de cross. De tweede keuring moet plaatsvinden binnen 10 minuten na de finish van de cross of zo spoedig mogelijk na het tussentijds beëindigen ervan. 
 3. De keuringslocatie dient in overleg met de desbetreffende wedstrijddierenarts te worden vastgesteld en moet op een voor de deelnemers gemakkelijk te herkennen en te bereiken plaats zijn. De keuring dient bij voorkeur plaats te vinden in een afgesloten ruimte met een ingang/uitgang.
 4. Een secretaris van de wedstrijddierenarts beschikt over een startlijst en legt in het veterinair rapport de aantallen deelnemers, de aantallen afkeuringen en de redenen voor afkeuring vast. 
 5. Wanneer de wedstrijddierenarts of een jurylid gedurende de wedstrijd op één of andere wijze de indruk krijgt, dat een paard niet in staat is de wedstrijd voort te zetten, dan dient een herkeuring te volgen. Het desbetreffende paard kan pas na een positief advies van de wedstrijddierenarts de wedstrijd voortzetten. 
 6. De ruiter is verantwoordelijk voor het correct en op tijd aanbieden van zijn paard voor de keuring. 
 7. De keuringen vinden plaats in rust en in beweging aan de hand in stap, kort overgaand in draf. De paarden mogen bij de eerste keuring zijn voorzien van het harnachement en beenbeschermers. Bij de tweede keuring dient het paard te zijn ontdaan van de beenbeschermers. 
 8. Na de eerste keuring wordt beslist: goedkeuren of afkeuren. Alleen paarden, die door de wedstrijddierenarts zijn goedgekeurd kunnen in de cross starten. Bij de tweede keuring wordt beslist: goedkeuren, afkeuren of een herkeuring. 
 9. Bij een herkeuring dienen de paarden in de nabijheid van de keuringsplaats te blijven. De herkeuring dient binnen 20 minuten plaats te vinden. Na deze herkeuring volgt de definitieve beslissing: goedkeuren of afkeuren. Kreupelheid en onvoldoende herstel zijn redenen voor afkeuring. Bij afkeuring volgt uitsluiting. 
 10. Van de paarden, die uit de wedstrijd worden genomen, wordt door de wedstrijddierenarts een rapport opgemaakt waarin de bevindingen, die aanleiding geven tot de beslissing, zijn vermeld. Dit rapport wordt aan de Federatievertegenwoordiger overhandigd. De ruiter wordt op de hoogte gesteld van de reden(en), die tot uitsluiting heeft (hebben) geleid.
 11.  Algemene richtlijnen betreffende de veterinaire keuring:
  a. Wanneer een paard aan de keuring wordt onttrokken volgt diskwalificatie.
  b. Tegen de beslissing van de wedstrijddierenarts is geen beroep mogelijk.

Naar het volgende artikel