­ Wedstrijdreglement dressuur - KNHS

Wedstrijdreglement dressuur

Onderaan deze pagina staat het reglement voor de discipline dressuur als PDF-bestand. Daarin staan alle regels voor het meedoen aan KNHS-dressuurwedstrijden. Dit wedstrijdreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het wedstrijdreglement dressuur afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het wedstrijdreglement dressuur voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

KNHS Harnachementgids

Het gebruik van harnachement en wat is toegestaan staat omschreven in de KNHS Harnachementgids. Deze gids is hier te vinden.

Dispensatie op het wedstrijdreglement
Wanneer het niet mogelijk of wenselijk is om mee te doen volgens de bepalingen uit het reglement, dan kun je dispensatie aanvragen om daarvan af te wijken.

Para-dressuur
In bijlage 1 van het Algemeen Wedstrijdreglement staat informatie over het rijden van para-wedstrijden. De KNHS erkent voor wat betreft de sporttechnische bepalingen de FEI Para Equestrian-reglementen voor het gebruik tijdens KNHS-rubrieken Aangepast Sporten. Let op: per 1 januari 2021 zijn de nieuwe FEI-regels ingegaan. Lees hier meer over de wijzigingen. 

Gebruik technische hulpmiddelen
Het gebruik van technische hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een hartslagmeter en/ of teugeldrukmeter is niet toegestaan.

Mode en trends in de sport: wat mag wel en niet?
Er komen steeds meer nieuwe producten of variaties op bestaande producten op de markt. Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over kleding, hulpmiddelen en harnachement.

Klassenindeling en nieuw gevormde combinaties
Een nieuwe combinatie kan door middel van de inschalingstabellen welke gepubliceerd staan onderaan deze webpagina bepalen in welke klasse moet worden uitgekomen op wedstrijden. Bij het vormen van een nieuwe combinatie (paard/pony-ruiter) zal deze combinatie geplaatst worden in de hoogst gemeenschappelijke klasse of een klasse lager indien het reglement en de inschalingstabel dit toe laat. De hoogste klasse van een ruiter is de klasse waarin ooit een winstpunt is behaald. De hoogste klasse van een paard is de klasse waarin door het paard ooit een winstpunt is behaald.

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT DRESSUUR PER 1 APRIL 2021:
Op 1 april 2021 gaat het nieuwe KNHS-wedstrijdreglement dressuur in. Ook voor 2021 stelt het dressuurforum een beperkt aantal wijzigingen voor. In 2022 is het de bedoeling van start te gaan met een compleet herschreven wedstrijdreglement dressuur ingaand per 1 april 2022. Dit in samenhang met het ontwikkelen van een nieuw dressuurproevenboekje. Hieronder lees je wat voor 2021 de belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er worden geen verliespunten meer toegekend in de dressuur.
 • Vanaf 1 januari is het voor iedereen in alle klassen verplicht om een veiligheidshelm te dragen. Dit in navolging op de FEI regelgeving.
 • Vanaf 1 april is het verplicht dat op iedere dressuurwedstrijd een toezichthouder op het voorterrein wordt aangesteld door de wedstrijdorganisatie. De toezichthouder let op het voorterrein op het welzijn van ruiter en paard, Fair play, veiligheid en natuurlijk de naleving van de regels bij bijvoorbeeld de optoming. Zo rijdt iedereen onder gelijke en plezierige omstandigheden en dat komt weer de kwaliteit en – last but not least – de sfeer op de wedstrijden ten goede. Paardenwelzijn is een van de speerpunten van de KNHS en hier is in de afgelopen jaren verscherpt op ingezet. De KNHS zet met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in op een preventieve werking. Alle dressuurjuryleden kunnen door wedstrijdorganisaties gevraagd worden om toezicht te houden op het voorterrein. Klik hier voor meer informatie. De toezichthouder is in de discipline springen al gebruikelijk, de KNHS adviseert naast springen en dressuur ook alle andere wedstrijdorganisatoren om deze lijn te volgen en ook in te zetten op de preventieve werking van de inzet van een toezichthouder op het voorterrein.
 • Het bitloos deelnemen aan dressuurwedstrijden is vanaf 1 april toegestaan t/m de klasse ZZ-Licht. In Nederland mogen ruiters en amazones sinds 2010 bitloos starten op dressuur- en springwedstrijden. Eerst t/m de klasse L2, vanaf 2016 t/m de klasse M2 en vanaf 1 april dus t/m de klasse ZZ-Licht dressuur. Een overzicht van de toegestane hoofdstellen staat in de KNHS Harnachementgids. Deze gids is hier te vinden.
 • Paardrijden.nl (Online paardrijden) wordt definitief opgenomen in het wedstrijdreglement. Dit betekent dat ook na corona het deelnemen aan paardrijden.nl voor winstpunten mogelijk is. In de klassen B t/m L2 kunnen via het online dressuurproeven rijden op Paardrijden.nl maximaal 5 winstpunten per klasse worden behaald. De overige behaalde punten tijdens online paardrijden tellen niet mee voor promotie.
 • Wijzigingen in de Kür op muziek zijn doorgevoerd , aansluitend op de FEI inclusief het toekennen van decimalen in het artistieke deel. Het stuk uitleg over de beoordeling van de Kür op Muziek uit het reglement te verwijderen. Dit hoort niet thuis in het reglement en zal dan ook worden opgenomen in de digitale brochure Kür op Muziek. Deze is hier te vinden.
 • Lichtrijden in draf: In de betreffende proef wordt aangegeven of men moet lichtrijden en/of doorzitten. In de klasse B geldt dat je moet lichtrijden. In de klassen L1 en L2 heeft de deelnemer zelf de keuze tussen lichtrijden en/ of doorzitten, vanaf de klassen M1 t/m ZZ-Licht heeft de ruiter zelf de keuze om te gaan lichtrijden of doorzitten tijdens het halsstrekken, de middengangen en de uitgestrekte gangen.
 • Het gebruik van een slofteugel tijdens prijsuitreikingen is vanaf 1 april niet meer toegestaan. Tijdens HC-starts en starts in teamdressuur mogen er geen bandages als beenbescherming meer worden gebruikt.

Verder worden een aantal kleine dingen verwijderd uit het reglement welke overbodig zijn en worden een aantal toevoegingen gedaan om zaken te verduidelijken of aan te sluiten bij de FEI regelgeving. De keuze om niet in alles de FEI te volgens heeft te maken met het hogere niveau van sport bij de FEI en het voorzieningenniveau dat de FEI wel heeft

 

Categorie: dressuurreglement

Download het dressuurreglement (PDF):

Ander Nieuws

 • Sanne van der Pols en Evi van Rooij aan kop in KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup
  Sanne van der Pols en Evi van Rooij aan kop in KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup
 • KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie: Marieke van der Putten, Devenda Dijkstra en Anouk Ivits bovenaan
  KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie: Marieke van der Putten, Devenda Dijkstra en Anouk Ivits bovenaan
 • Deelnemers internationale wedstrijden 11 t/m 17 oktober 2021
  Deelnemers internationale wedstrijden 11 t/m 17 oktober 2021