­ Wedstrijdreglement dressuur - KNHS

Wedstrijdreglement dressuur

Onderaan deze pagina staat het reglement voor de discipline dressuur als PDF-bestand. Daarin staan alle regels voor het meedoen aan KNHS-dressuurwedstrijden. Dit wedstrijdreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het wedstrijdreglement dressuur afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het wedstrijdreglement dressuur voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

KNHS Harnachementgids

Het gebruik van harnachement en wat is toegestaan staat omschreven in de KNHS Harnachementgids. Deze gids is hier te vinden.

Dispensatie op het wedstrijdreglement
Wanneer het niet mogelijk of wenselijk is om mee te doen volgens de bepalingen uit het reglement, dan kun je
dispensatie aanvragen om daarvan af te wijken.

Para-dressuur
In bijlage 1 van het Algemeen Wedstrijdreglement staat informatie over het rijden van para-wedstrijden. De KNHS erkent voor wat betreft de sporttechnische bepalingen de FEI Para Equestrian-reglementen voor het gebruik tijdens KNHS-rubrieken Aangepast Sporten. Let op: per 1 januari 2017 zijn de nieuwe FEI-regels ingegaan. Lees meer over deze wijzigingen.

Gebruik bokriempje
Sinds 1 april 2017 is een bokriempje bij het losrijden toegestaan. We krijgen regelmatig de vraag of het bokriempje tijdens de proef wel of niet aan het zadel mag zitten. Het antwoord is simpel: het bokriempje hoeft tijdens de proef niet van het zadel verwijderd te worden, maar je mag het niet gebruiken. Doe je dat wel, dan heeft dat gevolgen voor het cijfer voor het betreffende onderdeel én het cijfer voor houding en zit.

Gebruik zadels met open of gesloten pommel
We krijgen regelmatig de vraag of een (boomloos) zadel met een open of gesloten pommel toegestaan is tijdens dressuurwedstrijden. Het antwoord is; Dit is toegestaan. Hier geldt hetzelfde als voor zadels met een (vaste) voorziening aan het zadel die fungeert als bokriempje je mag je er tijdens de proef niet aan vasthouden. Doe je dat wel, dan heeft dat gevolgen voor het cijfer voor het betreffende onderdeel én het cijfer voor houding en zit.

Gebruik Toe stoppers
Het gebruik van Toe Stoppers is toegestaan vanwege de veiligheid. In het reglement staat als eis dat het zadel engels en/of daarop lijkend moet zijn en voorzien moet zijn van ruime beugels, dit zodat in geval van nood de voet de beugel kan verlaten.
Vanwege veiligheidsredenen mogen de stijgbeugelriemen en/of de stijgbeugels niet aan de singel worden vastgemaakt. Bij het gebruik van Toe stoppers moeten stijgbeugels en stijgbeugelriemen vrij hangen van het zadel en aan de buitenzijde van het zweetblad. Iedere andere wijze van bevestiging is verboden bij het gebruik van Toe stoppers.

Gebruik technische hulpmiddelen
Het gebruik van technische hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een hartslagmeter en/ of teugeldrukmeter is niet toegestaan.

Mode en trends in de sport: wat mag wel en niet?
Welke dressuurjasjes zijn toegestaan tijdens KNHS-wedstrijden? Mag ik met plastic sporen rijden? Mag ik met een bit rijden dat niet op de afbeeldingen in het disciplinereglement staat? Mag ik met een hoofdstel starten dat afwijkt van de afbeeldingen? Mag ik speldjes op mijn revers dragen? Er komen steeds meer nieuwe producten of variaties op bestaande producten op de markt. Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over kleding, hulpmiddelen en harnachement.

Klassenindeling en nieuw gevormde combinaties
Een nieuwe combinatie kan door middel van de inschalingstabellen welke gepubliceerd staan onderaan deze webpagina bepalen in welke klasse moet worden uitgekomen op wedstrijden. Bij het vormen van een nieuwe combinatie (paard/pony-ruiter) zal deze combinatie geplaatst worden in de hoogst gemeenschappelijke klasse of een klasse lager indien het reglement en de inschalingstabel dit toe laat. De hoogste klasse van een ruiter is de klasse waarin ooit een winstpunt is behaald. De hoogste klasse van een paard is de klasse waarin door het paard ooit een winstpunt is behaald.


WIJZIGINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT DRESSUUR PER 1 APRIL 2020:
Op 1 april 2020 gaat het nieuwe KNHS-wedstrijdreglement dressuur in. De afgelopen jaren zijn er minimale wijzigingen doorgevoerd. Ook voor 2020 worden een aantal kleine wijzigingen voorgesteld. In 2021 is het de bedoeling van start te gaan met een compleet herschreven wedstrijdreglement dressuur en wordt ook het dragen van een veiligheidshoofddeksel in alle klassen verplicht. Hieronder lees je wat de belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Bij het behalen van een percentage van minder dan 50% in een dressuurproef wordt er  maximaal 1 verliespunt toegekend. Dit betekent dat de toekenning van 2 verliespunten en 3 verliespunten bij gelijk of minder dan 45% en 40% komt te vervallen.
 • Bij uitsluiting in de proef wordt er maximaal  1 verliespunt toegekend. Dit betekent dat het toekennen van 2 verliespunten komt te vervallen.
 • Er worden tekstuele aanpassingen voorgesteld in de dressuurprotocollen en er worden beoordelingscriteria op de protocollen toegevoegd zoals ook bij mennen en FEI protocollen het geval is. Reden hiervoor is positief feedback geven en meer inzicht in de beoordeling doordat nu criteria onderstreept kunnen worden
 • Het aantal starts in de dressuur is al geregeld in het Algemeen Wedstrijdreglement en hoeft niet herhaald te worden in het disciplinereglement. Vandaar dat dit artikel is verwijderd.
 • Voor de Kür op muziek geldt dat na het belsignaal van de jury de muziek binnen 45 seconden moet beginnen. Nadat de muziek is begonnen moet de deelnemer binnen 30 seconden de ring binnenkomen bij A.

Categorie: dressuurreglement

Download het dressuurreglement (PDF):

Ander Nieuws

 • Deelnemers internationale wedstrijden 18 t/m 24 januari 2021
  Deelnemers internationale wedstrijden 18 t/m 24 januari 2021
 • Sportprogramma van The Dutch Masters gaat door in 2021
  Sportprogramma van The Dutch Masters gaat door in 2021
 • TeamNL Podcast: Edward Gal en het paard dat verkocht werd: Totilas
  TeamNL Podcast: Edward Gal en het paard dat verkocht werd: Totilas