­ Disciplinereglement eventing - KNHS

Disciplinereglement eventing

In het eventingreglement staan de spelregels die voor de discipline eventing gelden. Voor het onderdeel dressuur wordt verwezen naar het dressuurreglement en voor het onderdeel springen naar het springreglement. Zijn er uitzonderingen dan worden deze benoemd in het eventingreglement.

Het eventingreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het eventingreglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het eventingreglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.   

KNHS Harnachementgids

Het gebruik van harnachement en wat is toegestaan staat omschreven in de KNHS Harnachementgids. Deze gids is hier te vinden.

Richtlijnen Cross Country Parcoursen versie 2022
De Richtlijnen voor het bouwen en ontwerpen van Cross Country Parcoursen hebben een update gehad in lijn met wijzigingen die de FEI heeft gemaakt. Er zijn onder andere verduidelijkingen gemaakt op het verankeren van prefab hindernissen, het gebruik van een grondlijn en het meten van de cross. De richtlijnen staan op deze pagina onder Downloads.

Uitslagberekening
Tijdfouten in het springen tellen minder zwaar mee. In plaats van 1 strafpunt per seconde zal dit net als in de cross worden bestraft met 0,4 strafpunt per seconde tijdsoverschrijding.
Als er B-zonder dressuur wordt verreden dan start de combinatie met een beginscore van -30. Dit geldt ook voor een eventingderby of een indooreventingwedstrijd. 

Flexibel starten
Een combinatie mag flexibel in 2 naastgelegen (de gemeenschappelijk hoogste klasse en een klasse lager) klasse starten totdat in een klasse 40 winstpunten zijn behaald. Dan moet men over naar een hogere klasse. Heb je 2 actieve startpassen dan ben je niet verplicht te promoveren naar een hogere klasse. Wanneer je een derde startpas aanvraagt geldt de reguliere promotieregeling.

Klassenindeling en nieuw gevormde combinaties 
Een nieuwe combinatie kan door middel van de inschalingstabellen bepalen in welke klasse moet worden uitgekomen op wedstrijden. Deze inschalingstabellen staan op de KNHS website. Bij het vormen van een nieuwe combinatie (paard/pony-ruiter) zal deze combinatie geplaatst worden in de hoogst gemeenschappelijke klasse of een klasse lager indien het reglement en de inschalingstabel dit toe laat. De hoogste klasse van een ruiter is de klasse waarin ooit een winstpunt is behaald. De hoogste klasse van een paard is de klasse waarin door het paard ooit een winstpunt is behaald.

Startgerechtigdheid om deel te nemen aan eventingwedstrijden 
Als (pony)ruiter moet je één van onderstaande standen hebben behaald om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden:  

 • Een ruiter dient minimaal 1 winstpunt in de hoogte 0.90m springen te hebben behaald om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden. 
  of 
 • Ponyruiters met een A pony dienen minimaal 1 winstpunt in de hoogte 0.50m behaald te hebben om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden. 
  of 
 • Ponyruiters met een B pony dienen minimaal 1 winstpunt in de hoogte 0.60m behaald te hebben om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden 
  of 
 • Ponyruiters met een C pony dienen minimaal 1 winstpunt in de hoogte 0.70m behaald te hebben om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden 
  of 
 • Ponyruiters met een DE pony dienen minimaal 1 winstpunt in de hoogte 0.80m behaald te hebben om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden 

Wijzigingen per 1 maart 2022

De belangrijkste wijzigingen zijn;

 • De official functie toezichthouder (steward) is opgenomen in het reglement. Aan alle eventing organisatoren wordt geadviseerd om op het voorterrein dressuur een Toezichthouder in te zetten. Voor het voorterrein springen- en cross geldt dat een van de springjury’s belast is met deze taak. Toezichthouders Dressuur vinden hier meer informatie en Toezichthouder Springen klikken hier.
 • Om de categorie AB pony’s beter te laten aansluiten is een kort- en lang format van de Klasse B en L pony’s bedacht. Voor deze wijziging is er een FAQ opgesteld welke onderaan deze pagina onder downloads te vinden is.
 • De rijstijlbeoordeling in de klasse B wijzigt waardoor er meer focus komt op de wijze van rijden van ruiters in de cross country. Dit draagt bij aan de veiligheid in de eventingsport.
 • De KNHS maakt gebruik van de Instructie Veterinaire Keuring waarin de voorwaarden voor de veterinaire keuring in staan beschreven. Een verwijzing naar deze instructie is nu opgenomen in het Wedstrijdreglement Eventing. Klik hier om de instructies te bekijken.
 • De verlichte promotie bij het aanvragen van een tweede startpas komt te vervallen. De nieuwe regel is dat bij 3 actieve startpassen je wel verplicht moet promoveren.
 • De inschalingstabellen zijn aangepast waardoor er meer mogelijkheden zijn bij inschaling van een nieuwe combinatie. De tabellen zijn per 1 maart als aparte bijlage opgenomen op de KNHS-website.
 • De discipline Dressuur heeft afgelopen jaar dressuurproeven vernieuwd en nieuwe proeven opgenomen in het Dressuurproevenboekje. Daardoor is de nummering van de proeven veranderd.

Officials

Ben je een Parcoursbouwer Cross, Technisch Afgevaardigde of Stijljury Cross? Dan vind je meer informatie over jouw taken, bijbehorende handboeken en formulieren via onderstaande links.

Categorie: eventingreglement, eventing reglement

Downloads:

Ander Nieuws

 • Jan Van Beek Memorial 2022 voor Beau Posthumus en Sophie Weening
  Jan Van Beek Memorial 2022 voor Beau Posthumus en Sophie Weening
 • Maxime Karman wint goud op NK Eventing Junioren
  Maxime Karman wint goud op NK Eventing Junioren
 • Afvaardiging WK jonge eventingpaarden bekend
  Afvaardiging WK jonge eventingpaarden bekend