­ Disciplinereglement eventing - KNHS

Disciplinereglement eventing

In het eventingreglement staan de spelregels die voor de discipline eventing gelden. Voor het onderdeel dressuur wordt verwezen naar het dressuurreglement en voor het onderdeel springen naar het springreglement. Zijn er uitzonderingen dan worden deze benoemd in het eventingreglement.

Het eventingreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het eventingreglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het eventingreglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.   

KNHS Harnachementgids

Het gebruik van harnachement en wat is toegestaan staat omschreven in de KNHS Harnachementgids. Deze gids is hier te vinden.

Richtlijnen Cross Country Parcoursen versie 2022
De Richtlijnen voor het bouwen en ontwerpen van Cross Country Parcoursen hebben een update gehad in lijn met wijzigingen die de FEI heeft gemaakt. Er zijn onder andere verduidelijkingen gemaakt op het verankeren van prefab hindernissen, het gebruik van een grondlijn en het meten van de cross. De richtlijnen staan op deze pagina onder Downloads.

Uitslagberekening
Tijdfouten in het springen tellen minder zwaar mee. In plaats van 1 strafpunt per seconde zal dit net als in de cross worden bestraft met 0,4 strafpunt per seconde tijdsoverschrijding.
Als er B-zonder dressuur wordt verreden dan start de combinatie met een beginscore van -30. Dit geldt ook voor een eventingderby of een indooreventingwedstrijd. 

Flexibel starten
Een combinatie mag flexibel in 2 naastgelegen (de gemeenschappelijk hoogste klasse en een klasse lager) klasse starten totdat in een klasse 40 winstpunten zijn behaald. Dan moet men over naar een hogere klasse. Heb je 2 actieve startpassen dan ben je niet verplicht te promoveren naar een hogere klasse. Wanneer je een derde startpas aanvraagt geldt de reguliere promotieregeling.

Klassenindeling en nieuw gevormde combinaties 
Een nieuwe combinatie kan door middel van de inschalingstabellen bepalen in welke klasse moet worden uitgekomen op wedstrijden. Deze inschalingstabellen staan op de KNHS website. Bij het vormen van een nieuwe combinatie (paard/pony-ruiter) zal deze combinatie geplaatst worden in de hoogst gemeenschappelijke klasse of een klasse lager indien het reglement en de inschalingstabel dit toe laat. De hoogste klasse van een ruiter is de klasse waarin ooit een winstpunt is behaald. De hoogste klasse van een paard is de klasse waarin door het paard ooit een winstpunt is behaald.

Startgerechtigdheid om deel te nemen aan eventingwedstrijden 
Als (pony)ruiter moet je één van onderstaande standen hebben behaald om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden:  

 • Een ruiter dient minimaal 1 winstpunt in de hoogte 0.90m springen te hebben behaald om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden. 
  of 
 • Ponyruiters met een A pony dienen minimaal 1 winstpunt in de hoogte 0.50m behaald te hebben om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden. 
  of 
 • Ponyruiters met een B pony dienen minimaal 1 winstpunt in de hoogte 0.60m behaald te hebben om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden 
  of 
 • Ponyruiters met een C pony dienen minimaal 1 winstpunt in de hoogte 0.70m behaald te hebben om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden 
  of 
 • Ponyruiters met een DE pony dienen minimaal 1 winstpunt in de hoogte 0.80m behaald te hebben om deel te mogen nemen aan eventingwedstrijden 

Wijzigingen wedstrijdreglement per 1 maart 2023

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er zijn verschillende updates gedaan om teksten te moderniseren en aan te passen naar de huidige tijd met betrekking tot paardenwelzijn en veiligheid.
 • Het rijstijlformulier is aangepast. Naast het geven van cijfers is er een aantal onderwerpen zoals welzijn/happy horse aan toegevoegd.
 • De informatietabel voor paarden en pony’s is aangepast zodat deze beter aansluit bij het veld en de categorie C-pony’s.
 • Na een val op het voorterrein dient een ruiter eerst de aanwezige dokter/EHBO op te zoeken, alvorens de wedstrijd te kunnen vervolgen. Na een val tijdens een wedstrijdonderdeel wordt de combinatie uitgesloten en moet de aanwezige dokter/EHBO worden bezocht. (voordat er eventueel nog gestart wordt met een ander paard)
 • De startgerechtigheid voor eventing is verduidelijkt.
 • Het CCI1*-Intro is benoemd als tussenklasse om zo de positie van deze klasse te verduidelijken.
 • De taken van de Technisch Afgevaardigde en het wedstrijdsecretariaat zijn verduidelijkt.
 • De nieuwe functie Hindernisbouwer is toegevoegd en de functie Parcoursbouwer Cross is omgezet naar Parcoursontwerper Cross.
 • De taken van de hinderniscontroleur zijn verduidelijkt.
 • In het kader van veiligheid worden de MIM-clips toegepast op alle hindernissen die zich daarvoor lenen.

Officials

Ben je een Parcoursbouwer Cross, Technisch Afgevaardigde of Stijljury Cross? Dan vind je meer informatie over jouw taken, bijbehorende handboeken en formulieren via onderstaande links.

Categorie: eventingreglement, eventing reglement

Downloads:

Ander Nieuws

 • Reglementswijzigingen dressuur en springen per 1 april 2023
  Reglementswijzigingen dressuur en springen per 1 april 2023
 • NK Eventing Jeugd tijdens Maarsbergen Horse Trials
  NK Eventing Jeugd tijdens Maarsbergen Horse Trials
 • Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
  Reglementswijzigingen per 1 maart 2023