­ Wedstrijdreglement springen - KNHS

Wedstrijdreglement springen

Onderaan deze pagina staat het reglement voor de discipline springen als PDF-bestand. Daarin staan alle regels voor het meedoen aan KNHS-springwedstrijden.

Het wedstrijdreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het wedstrijdreglement Springen afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het wedstrijdreglement Springen voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

KNHS Harnachementgids

Het gebruik van harnachement en wat is toegestaan staat omschreven in de KNHS Harnachementgids. Deze gids is hier te vinden.

Dispensatie op het wedstrijdreglement
Wanneer het niet mogelijk of wenselijk is om mee te doen volgens de bepalingen uit het reglement, dan kun je dispensatie aanvragen om daarvan af te wijken.

Wijzigingen KNHS-wedstrijdreglement springen per 1 april 2020
Op 1 april 2020 gaat het nieuwe KNHS-wedstrijdreglement springen in. Hieronder lees je wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Nationale jonge paarden rubrieken
Nationale jonge paarden rubrieken voor 6 en 7 jarigen worden voortaan op hoogte uitgeschreven en geregistreerd.

Verliespuntenregeling
Er worden geen verliespunten meer toegekend aan combinaties die worden uitgesloten vanwege het starten voor het belsignaal.

Achterbeenbeschermers
De afgelopen jaren hebben er een aantal aanscherpingen plaatsgevonden in het gebruik van achterbeenbeschermers. Hierin zijn een aantal wijzigingen aangebracht. De KNHS volgt met deze wijziging de reglementen van de FEI.
De controle op de achterbeenbescherming wordt gedaan door het jurylid dat toezicht houdt op het voorterrein springen. Het jurylid moet bij het gebruik van niet toegestane beschermers aan de deelnemer vragen om deze af te doen. De deelnemer heeft vervolgens zelf de keuze om andere (wel toegestane) achterbeenbeschermers om te doen of om aan de wedstrijd deel te nemen zonder beschermers. Als een deelnemer toch met achterbeenbeschermers start die niet zijn toegestaan, dan wordt de deelnemer uitgesloten of in het uiterste geval gediskwalificeerd.

Hulpmiddelen
Het gebruik van sporen met getande wieltjes is vanaf 1 april 2020 verboden.

Zie voor alle wijzigingen in disciplinereglement springen het PDF-bestand ‘Reglementswijzigingen springen 2020’ en bijlage ‘Toegestane sporen dressuur springen en eventing per 1 april 2020’.

Categorie: springreglement

Downloads

Ander Nieuws

  • Deelnemers internationale wedstrijden 18 t/m 24 januari 2021
    Deelnemers internationale wedstrijden 18 t/m 24 januari 2021
  • Leren paardrijden: Springoefeningen
    Leren paardrijden: Springoefeningen
  • Sportprogramma van The Dutch Masters gaat door in 2021
    Sportprogramma van The Dutch Masters gaat door in 2021