­ Wedstrijdreglement springen - KNHS

Wedstrijdreglement springen

Onderaan deze pagina staat het reglement voor de discipline springen als PDF-bestand. Daarin staan alle regels voor het meedoen aan KNHS-springwedstrijden.

Het wedstrijdreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het wedstrijdreglement Springen afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het wedstrijdreglement Springen voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

KNHS Harnachementgids

Het gebruik van harnachement en wat is toegestaan staat omschreven in de KNHS Harnachementgids. Deze gids is hier te vinden.

Dispensatie op het wedstrijdreglement
Wanneer het niet mogelijk of wenselijk is om mee te doen volgens de bepalingen uit het reglement, dan kun je dispensatie aanvragen om daarvan af te wijken.

Wijzigingen KNHS-wedstrijdreglement springen per 1 april 2021
Op 1 april 2021 gaat het nieuwe KNHS-wedstrijdreglement springen in. Hieronder lees je wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Verliespunten
Er worden geen verliespunten meer toegekend in het springen.

Achterbeenbeschermers
De afgelopen jaren hebben er een aantal aanscherpingen plaatsgevonden in het gebruik van achterbeenbeschermers. Hierin zijn een aantal wijzigingen aangebracht. De KNHS volgt met deze wijziging de reglementen van de FEI.
De controle op de achterbeenbescherming wordt gedaan door het jurylid dat toezicht houdt op het voorterrein springen. Het jurylid moet bij het gebruik van niet toegestane beschermers aan de deelnemer vragen om deze af te doen. De deelnemer heeft vervolgens zelf de keuze om andere (wel toegestane) achterbeenbeschermers om te doen of om aan de wedstrijd deel te nemen zonder beschermers. Als een deelnemer toch met achterbeenbeschermers start die niet zijn toegestaan, dan wordt de deelnemer uitgesloten of in het uiterste geval gediskwalificeerd.

Bepalingen deelname FEI springwedstrijden
De bepalingen voor deelname aan internationale FEI wedstrijden zijn uit het wedstrijdreglement springen verwijdert. Deze bepalingen staan gepubliceerd op de KNHS website.

Zie voor alle wijzigingen in het wedstrijdreglement springen het PDF-bestand ‘Reglementswijzigingen springen 2021’.

Categorie: springreglement

Downloads

Ander Nieuws

  • De KNHS-FNRS Springcompetitie gaat in 2022 weer door!
    De KNHS-FNRS Springcompetitie gaat in 2022 weer door!
  • Leerzame dag bij KNHS-Hartog Trophy in Lichtenvoorde
    Leerzame dag bij KNHS-Hartog Trophy in Lichtenvoorde
  • Kevin Jochems winnaar Wereldbekerwedstrijd Oslo
    Kevin Jochems winnaar Wereldbekerwedstrijd Oslo